Nábytok na mieru podľa vašich predstáv, Kuchyne, Schody, Dvere

AKO SA PRETVÁRAJÚ VÍZIE NA ORIGINÁLNE VÝROBKY Z DREVA

Masívne dvere v rodinnom dome

DETAILY PROJEKTU Masívne dvere v rodinnom dome z jaseňového dreva. O PROJEKTE Materiál:   masívne jaseňové drevo Povrchová úprava:     prírodný [...]

Moderné dizajnové schody

DETAILY PROJEKTU Schody v Prešove v modernom dizajne v kombinácií s kovovým zábradlím. O PROJEKTE Materiál:   DUB kartáčované drevo Prevedenie:  [...]

Stupnice na schody a lamelová stena

DETAILY PROJEKTU Stupnice na schody a lamelová stena v rodinnom dome v Košiciach. O PROJEKTE Materiál:     DUB masív kartačovaný [...]

Schody sklenené zábradlie

DETAILY PROJEKTU Schody v Bratislave obložené drevom so skleneným zábradlím. O PROJEKTE Materiál:  DUB + sklenené zábradlie Realizácia:      [...]

Lamelové zábradlie – Bratislava

DETAILY PROJEKTU Lamelové zábradlie na mieru v rodinnom dome pri Bratislave. ČO NA TO KLIENT? * * * * *

Drevené schody

DETAILY PROJEKTU Výmena nepohodlných  schodov za bezpečné drevené pri rekonštrukcii chaty. O PROJEKTE Materiál:              [...]

Marcela SochovaMarcela Sochova
00:24 19 Jan 24
Vrelo odporúčam 👍👏 jediný človek, čo mi splnil do bodky požiadavky 🙂
Ľuboslava ČebrováĽuboslava Čebrová
18:12 09 Jan 24
Perfektná, precízna práca, použité kvalitné materiály. Ďakujem za krásny, funkčný nábytok na mieru. Som veľmi pokojná. Odporúčam každému, kto si rád priplati za kvalitu.
Martin KupecMartin Kupec
10:19 15 Dec 23
Práca aj prístup pána Basarika je na vysokej úrovni. Dielo, ktoré pre nás robil je veľmi vkusné a kvalitne vypracované.Odporúčam spoluprácu s touto firmou.
Zuzana MalikovaZuzana Malikova
08:56 26 Aug 23
Sme veľmi spokojný s precízne vykonanou prácou,ktorá bola náročná.Ochota a milí prístup sa cení nadovšetko.
Marek TurosikMarek Turosik
18:01 05 Oct 21
S prácou pána Basarika sme boli veľmi spokojní. Vytvoril nám krásne zábradlie na našich schodoch, ktoré sme 20 rokov nemohli dokončiť, keďže sa tam nachádzala zložitý dvojsmerný ohyb. Pán Basarik to zvládol bez problémov. Spomíname tiež na príjemnú a bezproblémovú montáž.
Pavol ArgalášPavol Argaláš
22:00 25 Jan 21
Vyjadrujem spokojnosť so službami p. Basarika pri výrobe samonosnosného schodiska, jedná sa hlavne o vysokú profesionalitu pri spracovaní projektu a jeho realizácii. Disponuje odbornými znalosťami, prácu odviedol precízne, presne a dôsledne, so zapracovaným umeleckým prejavom. Môžem konštatovať, že po dlhej dobe som sa stretol s kvalifikovaným odborníkom a oceňujem v neposlednom rade aj jeho ľudské vlastnosti a citlivý prístup k zákazníkovi. Ďakujem Vám p. Basarik a prajem Vám veľa zákaziek pri skutočnom pretváraní dreva.
Katarína KoščováKatarína Koščová
14:18 25 Sep 20
Krásna, precízna práca, do detailov prepracované. Naše schody sú presne podľa predstáv, aké som mala,ak nie lepšie 😉👍Maximálna spokojnosť. Ďakujeme krásne a určite odporúčame.
Marcela SochovaMarcela Sochova
00:24 19 Jan 24
I highly recommend 👍👏 the only person who fulfilled my requirements to the letter 🙂
Ľuboslava ČebrováĽuboslava Čebrová
18:12 09 Jan 24
Perfect, precise work, quality materials used. Thank you for the beautiful, functional custom furniture. I am very calm. I recommend it to anyone who likes to pay extra for quality.
Martin KupecMartin Kupec
10:19 15 Dec 23
Mr. Basarik's work and attitude are at a high level. The work he did for us is very tasteful and well done.I recommend cooperation with this company.
Zuzana MalikovaZuzana Malikova
08:56 26 Aug 23
We are very satisfied with the precisely executed work, which was demanding. Willingness and kind attitude are valued above all else.
Marek TurosikMarek Turosik
18:01 05 Oct 21
We were very satisfied with Mr. Basarik's work. He created a beautiful banister on our stairs that we couldn't finish for 20 years because of the complex two-way bend. Mr. Basarik managed it without any problems. We also mention the pleasant and trouble-free installation.
Pavol ArgalášPavol Argaláš
22:00 25 Jan 21
I express my satisfaction with the services of Mr. Basarika in the production of a self-supporting staircase, it is mainly about high professionalism in the processing of the project and its implementation. He has professional knowledge, he did the work precisely, precisely and consistently, with an incorporated artistic expression. I can state that after a long time I met a qualified expert and I appreciate, last but not least, his human qualities and sensitive approach to the customer. Thank you Mr. Basarik and I wish you many orders in the real transformation of wood.
Katarína KoščováKatarína Koščová
14:18 25 Sep 20
Beautiful, precise work, elaborated in detail. Our stairs are exactly as I imagined, if not better 😉👍Maximum satisfaction. Thank you very much and we definitely recommend it.
js_loader

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

NA MIERU

Každý jeden výrobok je Váš unikát.

PRECÍZNA

Staré remeslo povýšené na umenie.

KVALITNÁ

Stoja za tým bohaté dlhoročné skúsenosti.

SPLNÍ VAŠE PREDSTAVY

Toto je moja práca, Vaše predstavy pretvorené do dreva.

KONTAKTUJTE MA