Kuchyne

Kuchyne na mieru, presne podľa vašich predstáv. Keď varenie v nej je radosť.

Vidiecka kuchyňa biela

DETAILY PROJEKTU Vidiecka kuchyňa biela na mieru, kuchynské dvierka vyrobené z masívu v provensálskom štýle. O PROJEKTE Materiál: masívne kuchynské dvierka [...]

Kuchyňa Vintage

DETAILY PROJEKTU Kuchyňa vintage, každý detail bol prediskutovaný s majiteľkou . Na mieru sa navrhovali  možnosti a riešenia pre jej vysnívanú [...]

Rohová kuchyňa

DETAILY PROJEKTU Rohová kuchyňa na mieru v prevedení dvoch farieb v kombinácií s hliníkovými dvierkami. O PROJEKTE Materiál:        [...]

Kuchyňa na mieru

DETAILY PROJEKTU Ako sa realizovala biela kuchyňa na mieru, vo vysokom lesku v centre Bratislavy. Originálny vzhľad kuchyne dodáva  grafosklo [...]

Kuchyňa drevo dub

DETAILY PROJEKTU Výnimočnosť tejto kuchyne spočíva v tom , že je celá vyrobená z dubového masívneho dreva. O PROJEKTE Materiál:  [...]

Kuchyňa štandardná

DETAILY PROJEKTU Prispôsobenie novej kuchyne v pôvodnom priestore. O PROJEKTE Materiál:                    [...]

Kuchyňa moderná

DETAILY PROJEKTU Moderná kuchyňa v prevedení vysokého lesku s hornými hliníkovými dvierkami. Požiadavkou majiteľa bola kvalitná pracovná doska z umelého [...]

Kuchyňa Provensálska

DETAILY PROJEKTU Vidiecka kuchyňa na mieru v provensálskom štýle v patinovanom prevedení. Ako sa riešila kuchyňa v malom priestore. Oblé [...]

Marcela SochovaMarcela Sochova
00:24 19 Jan 24
Vrelo odporúčam 👍👏 jediný človek, čo mi splnil do bodky požiadavky 🙂
Ľuboslava ČebrováĽuboslava Čebrová
18:12 09 Jan 24
Perfektná, precízna práca, použité kvalitné materiály. Ďakujem za krásny, funkčný nábytok na mieru. Som veľmi pokojná. Odporúčam každému, kto si rád priplati za kvalitu.
Martin KupecMartin Kupec
10:19 15 Dec 23
Práca aj prístup pána Basarika je na vysokej úrovni. Dielo, ktoré pre nás robil je veľmi vkusné a kvalitne vypracované.Odporúčam spoluprácu s touto firmou.
Zuzana MalikovaZuzana Malikova
08:56 26 Aug 23
Sme veľmi spokojný s precízne vykonanou prácou,ktorá bola náročná.Ochota a milí prístup sa cení nadovšetko.
Marek TurosikMarek Turosik
18:01 05 Oct 21
S prácou pána Basarika sme boli veľmi spokojní. Vytvoril nám krásne zábradlie na našich schodoch, ktoré sme 20 rokov nemohli dokončiť, keďže sa tam nachádzala zložitý dvojsmerný ohyb. Pán Basarik to zvládol bez problémov. Spomíname tiež na príjemnú a bezproblémovú montáž.
Pavol ArgalášPavol Argaláš
22:00 25 Jan 21
Vyjadrujem spokojnosť so službami p. Basarika pri výrobe samonosnosného schodiska, jedná sa hlavne o vysokú profesionalitu pri spracovaní projektu a jeho realizácii. Disponuje odbornými znalosťami, prácu odviedol precízne, presne a dôsledne, so zapracovaným umeleckým prejavom. Môžem konštatovať, že po dlhej dobe som sa stretol s kvalifikovaným odborníkom a oceňujem v neposlednom rade aj jeho ľudské vlastnosti a citlivý prístup k zákazníkovi. Ďakujem Vám p. Basarik a prajem Vám veľa zákaziek pri skutočnom pretváraní dreva.
Katarína KoščováKatarína Koščová
14:18 25 Sep 20
Krásna, precízna práca, do detailov prepracované. Naše schody sú presne podľa predstáv, aké som mala,ak nie lepšie 😉👍Maximálna spokojnosť. Ďakujeme krásne a určite odporúčame.
Marcela SochovaMarcela Sochova
00:24 19 Jan 24
I highly recommend 👍👏 the only person who fulfilled my requirements to the letter 🙂
Ľuboslava ČebrováĽuboslava Čebrová
18:12 09 Jan 24
Perfect, precise work, quality materials used. Thank you for the beautiful, functional custom furniture. I am very calm. I recommend it to anyone who likes to pay extra for quality.
Martin KupecMartin Kupec
10:19 15 Dec 23
Mr. Basarik's work and attitude are at a high level. The work he did for us is very tasteful and well done.I recommend cooperation with this company.
Zuzana MalikovaZuzana Malikova
08:56 26 Aug 23
We are very satisfied with the precisely executed work, which was demanding. Willingness and kind attitude are valued above all else.
Marek TurosikMarek Turosik
18:01 05 Oct 21
We were very satisfied with Mr. Basarik's work. He created a beautiful banister on our stairs that we couldn't finish for 20 years because of the complex two-way bend. Mr. Basarik managed it without any problems. We also mention the pleasant and trouble-free installation.
Pavol ArgalášPavol Argaláš
22:00 25 Jan 21
I express my satisfaction with the services of Mr. Basarika in the production of a self-supporting staircase, it is mainly about high professionalism in the processing of the project and its implementation. He has professional knowledge, he did the work precisely, precisely and consistently, with an incorporated artistic expression. I can state that after a long time I met a qualified expert and I appreciate, last but not least, his human qualities and sensitive approach to the customer. Thank you Mr. Basarik and I wish you many orders in the real transformation of wood.
Katarína KoščováKatarína Koščová
14:18 25 Sep 20
Beautiful, precise work, elaborated in detail. Our stairs are exactly as I imagined, if not better 😉👍Maximum satisfaction. Thank you very much and we definitely recommend it.
js_loader

TELEFÓN

(+421) 904 408881

ADRESA

SNP 208/12
Hanušovce n. Topľou

EMAIL

basarik@schodykuchyne.sk